CONTEXT

Este clar că șansele de a reduce decalajele de civilizație, economice, de administrație, chiar culturale, dintre România și țările dezvoltate ale UE și față de alte țări dezvoltate ale lumii  sunt minime dacă nu utilizăm metoda "SALTULUI". Iar când ne referim la acest "SALT", trebuie să ne gândim la structuri tehnologice noi, la metode noi de reducere a consumurilor energetice, la energie verde, la regenerabile, la dezvoltarea unor noi concepte de comunități umane, orașe de tip nou, noi mijloace de transport – eficiente din punct de vedere energetic, trebuie să ne gândim la incurajarea cercetarii si inovarii și, nu în ultimul rând, la modul în care trebuie să reorganizăm societatea.

Aici, pe orizontală, trebuie ca toate componentele societății să fie regândite în pas cu secolul în care trăim, dar și cu viziune pe termen lung. de la modul în care ne producem și prelucrăm hrana, la modul în care ne educăm copiii, de la cum avem grijă de sănătatea noastră la cum ne organizăm pentru a nu mai pierde timp în baza unor teorii învechite, care ne țin pe loc.

CE ESTE ROMANIA-SMART?

ROMÂNIA-SMART este o platformă de dezbateri deschisă autorităților, mediului de business, mediului academic și societății civile, pentru ca, împreună, să contribuim la construcția unei viziuni pe 20 ani pentru viitorul „inteligent” al României.

JUMP TO SMART este conceput ca un program pe 2 ani și are ca misiune reducerea decalajelor de civilizație, economie, administrație, dintre România și țările dezvoltate ale lumii, printr-un "SALT" inteligent, tehnologic.

Principalul obiectiv în cadrul acestui program este crearea unei platforme reale de dezbateri la nivel regional și național, care să contribuie la elaborarea unei strategii naționale privind transformarea orașelor României în orașe inteligente (“smart cities”).

O componentă importantă a programului JUMP TO SMART este încurajarea și susținerea tinerilor studenți sau practicanți în domenii cu relevanță pentru dezvoltarea orașelor inteligente.

CE FACEM ?

Prin evenimentele sale, ROMÂNIA-SMART va identifica și va promova cele mai bune soluții care se pot aplica în smart economy, smart mobility, smart society, smart living, smart government & smart governance. Cercetarea, inovarea și tehnologia vor fi pilonii centrali pe care ne vom construi evenimentele.

ROMÂNIA-SMART va reuni în evenimentele sale factori de decizie din mai multe țări, regiuni și orașe, precum și lideri, experți din industrie și instituții, cu experiență și succes în domeniu.

e-CARTA ROMÂNIA-SMART

Inițiatorii acestui proiect își propun să elaboreze o cartă a întregului program,  Smart Paper , care va reuni toate conceptele, proiectele, propunerile, variantele tehnologice, arhitecturale, organizatorice, politico-administrative, ce vor fi promovate în cadrul evenimentelor organizate, astfel încât ele să fie la îndemâna tuturor celor care vor să fie alături de ROMÂNIA-SMART.

Credem că România poate deveni ONE OF THE SMARTEST COUNTRIES din Europa!